บริการจัดหาพนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิดและเด็กโตไม่เกิน 5ขวบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เด็กสมาธิสั้นและเด็กที่เป็นออทิสติก

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • อาบน้ำเด็ก ให้นม ป้อนอาหาร เอาเด็กเข้านอน
  • ชงนมล้างขวดนม ซักเสื้อผ้าเด็ก ทำอาหารให้เด็ก
  • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
  • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
  • ทำความสะอาดบริเวณ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆของเด็ก
  • อื่นๆตามคำแนะนำของผู้ปกครองเด็ก