16 ปี แห่งคุณภาพบริการ ศูนย์นครินทร์ บริบาล

เราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อคนที่ท่านรักและห่วงใย

เราดำเนินกิจการเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์ด้านจัดหาพนักงานมาบริการดูแลผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดและเด็กโต พร้อมบริการจัดหาแม่บ้าน แม่ครัว สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำสำนักงาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก ฯลฯ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพือแบ่งเบาภาระการดูแลเอาใจใส่บุคคลที่ท่านรักและห่วงใย ทีมงานเราให้บริการด้วยใจรักพร้อมสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การเลือกพนักงานให้บริการท่านสามารถตัดสินใจมาคัดกรองเองหรือให้ทางศูนย์ดำเนินการแทนท่านได้และหากการให้บริการของพนักงานไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนได้จนกว่าท่านจะพอใจ

นางสาวสมพร ฝากกาย

นางสาวสมพร ฝากกาย

หุ้นส่วนผู้จัดการ
เราทำงานด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
นางสาวนวพรรษ ขวัญทองห้าว

นางสาวนวพรรษ ขวัญทองห้าว

หุ้นส่วน
ความปรารถนาที่จะได้ด้วยวิธีการไม่ซื่อคือจุดเริ่มต้นความสูญเสีย
ทีมงานศูนย์นครินทร์ บริบาล

ทีมงานศูนย์นครินทร์ บริบาล

ทีมงานและอาจารย์ผู้ฝึกสอน
ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน

มาเชื่อมโยงและแบ่งปันสิ่งดีๆต่อกัน