บริการจัดหาแม่บ้าน แม่ครัวมืออาชีพ ทำความสะอาด ทำงานบ้านทั่วไปและแม่บ้านที่สามารถทำอาหารได้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ปัดกวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดบ้าน
  • ซัก-รีดเสื้อผ้า
  • ล้างจาน หุงข้าว ทำอาหาร
  • รดน้ำต้นไม้ เช็ดรถ
  • ดูแลสัตว์เลี้ยง
  • จ่ายตลาด
  • อื่นๆตามความต้องการและเหมาะสมของผู้จ้าง