physical distancing

20 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การรักษาระยะห่างทางกายภาพนั้นเป็น “สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง” ท่ามกลางการระบาดทั่วโลก แต่

ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะต้องตัดขาดการเชื่อมต่อกับสังคม ครอบครัว หรือคนที่เรารัก

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้หลายประเทศต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ ปิดสนามบิน และคุมเข้มพฤติกรรมของประชาชน
มาเรีย แวน เคอร์โคฟ (Maria Van Kerkhove) นักระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า “เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวไกลไปมากจนเราสามารถเชื่อมโยงกับสังคมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกัน ในห้องเดียวกัน หรือสถานที่เดียวกัน”

เธอยังเสริมว่า “เรากำลังเปลี่ยนมาใช้คำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางกายภาพ’ แทน ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ เพราะเรายังคงต้องการให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันอยู่”
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประชาชนเว้นระยะห่างกันมากกว่า 1 เมตร จากคนข้าง ๆ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะให้เว้นระยะมากกว่า 2 เมตร

physical distancing

หลายมาตรการถูกใช้เพื่อสร้างระยะห่างทางกายภาพระหว่างผู้คน รวมถึงการให้อยู่แต่บ้าน ทำงานจากที่พัก คุยกับแฟนทางออนไลน์แทนการพบหน้า จำกัดจำนวนบุคคลที่จะมาเยี่ยมบ้าน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะหรือในขนส่งสาธารณะ และออกห่างจากคนอื่นในที่สาธารณะ

เจเรมี ฟรีส (Jeremy Freese) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “คำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ฟังแล้วเหมือนต้องการให้ประชาชนต้องการหยุดการติดต่อกับคนอื่น ๆ ในขณะที่ความจริงแล้วเราควรรักษาความสัมพันธ์ในสังคมไว้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันทางกาย”

เขาเสริมว่า “เราต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพทางกายของทุกคน แต่สุขภาพใจเองก็สำคัญ และการแยกตัวทางสังคม (Social Isolation) ก็ไม่ดีต่อสุขภาพใจ”
มาร์ติน บาวเออร์ (Martin W. Bauer) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมและระเบียบวิธีวิจัย วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ลอนดอน กล่าวว่า เขายินดีอย่างยิ่งที่องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนคำที่ใช้เสียที

“ผมคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าคำว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี เมื่อเราความหมายจริง ๆ ของมันคือ ‘การเว้นระยะห่างทางกายภาพ’” บาวเออร์เสริม

“ระยะห่างทางกายภาพคือการวัดด้วยหน่วยเมตริก เมตรหรือเซนติเมตร เป็นระยะห่างทางภูมิศาสตร์ระหว่างคน ๆ หนึ่งกับคนอีกคน ส่วนระยะห่างทางสังคมเป็นการวัดระยะข้ามขอบเขตทางสังคม” ผู้เชี่ยวชาญอธิบาย

บาวเออร์บอกว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแยกคำ 2 ตำนี้ออกจากกัน “เป็นเรื่องดีที่ในที่สุดองค์การอนามัยโลกก็พยายามแก้ไขความผิดพลาด ในช่วงเวลาแบบนี้ เราต้องการการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 2 เมตร แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องการให้ผู้คนยังคงคบค้าสมาคมกันอยู่”