ดูแลผู้สูงอายุเขตพระนคร ศูนย์นครินทร์ บริบาลบริการจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุทางศูนย์นครินทร์ บริบาล เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย

สำนักงานใหญ่
299/87 หมู่ที่ 4 ซอยสูทซาร่า
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.-Phone Call
+662 574 3848
+662 982 8813
+668 9023 0771
ไลน์ไอดี: nurseryhomecare


ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย
เงื่อนไขบริการดูแลผู้สูงอายุ

 1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้
 2. ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
 • จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร
 • ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
 • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
 • ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ
 • คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน
 • และอื่นๆตามความเหมาะสม

เงื่อนไขบริการดูแลผู้ป่วย

 1. ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ไขข้อ
 2. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและที่มีแผลกดทับ
 3. ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
 • จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร
 • ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
 • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
 • ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้า
 • และอื่นๆตามความเหมาะสม
 • คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที